Cô nhân viên bất động sản và vị khách hàng may mắn

  • Nội Dung

Yui Hatano làm việc ở một công ty bất động sản, công việc của cô đang diễn ra bình thường thì bổng một ngày nọ, căn hộ mà cô giới thiệu cho khách hàng của mình, một thanh niên đến từ Tokyo lại gặp một số trục trặc làm cho cậu ta gọi điện than phiền. Kỷ thuật thì sẽ đến trể, trong khi cậu ta lại đang rất cần, thế nên Yui đã quyết định tự mình đến đó để xem xét, và tại đây cô đã bù đắp cho cậu thanh niên vô cùng nhiệt tình.

Cô nhân viên bất động sản và vị khách hàng may mắn